Διακοπές στην Τήνο

Η Τήνος είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων. Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται κυρίως με την γεωργία, την κτηνοτροφία, την μελισσοκομία, καθώς και με την ναυτιλία, την αλιεία και τον τουρισμό.
Αρκετοί κάτοικοι του νησιού ασχολούνται με την επεξεργασία του μαρμάρου – Τηνιακή Μαρμαροτεχνία – ως μαρμαροτεχνίτες ή τοποθετητές καθώς και με το εμπόριο μαρμαροπλακών όπου εξάγουν το φημισμένο μάρμαρο της Τήνου και σε χώρες του εξωτερικού. Η Τηνιακή Μαρμαροτεχνία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο της Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.